Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pożyczkę?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że jako konsumenci mamy prawo w przeciągu 14 dni od otrzymania na konto środków, odstąpić od umowy pożyczki zaciągniętej przez Internet. Przepisy prawa gwarantujące poprawność podpisywanych umów chronią nas przed możliwością bezpodstawnego rozwiązania umowy przez pożyczkodawcę. Do takiej sytuacji dojść może wówczas, gdy nie będziemy przestrzegać warunków zawartych w umowie.

Odstąpienie od umowy pożyczki zaciągniętej przez Internet

Odstąpienie od umowy pożyczki może mieć postać umowną oraz ustawową. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy o kredycie konsumenckim, konsument może odstąpić od umowy kredytu konsumenckiego w przeciągu 14 dni od otrzymania środków na konto.
Co więcej, strony mogą w formie zawartej umowy ustalić inny sposób odstąpienia od niego lub możliwości jej rozwiązania, o ile nie są one sprzeczne z zagwarantowanymi klientowi prawami.
Dojść może nawet do sytuacji, kiedy pożyczkobiorca zastrzeże inny termin możliwego zrezygnowania z umowy pożyczki. Nie może być on jednak krótszy od ustawowych 14 dni.

Jak w praktyce wygląda odstąpienie od pożyczki?

Kluczowe jest tutaj, by w terminie nieprzekraczającym 14 dni odesłać na adres instytucji finansowej, która udziela pożyczki, własnoręcznie podpisanego oświadczenia odnośnie tego, że chcemy skorzystać z prawa do odstąpienia.
Pożyczkodawcy należy zwrócić całą zaciągniętą przez nas kwotę w przeciągu 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
Odstąpienie od umowy ma taki skutek, jakby nie została ona w ogóle zawarta. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że pożyczkodawca może naliczyć odsetki za czas, kiedy na naszym koncie znajdowały się pożyczone środki.
Nie ma obowiązku regulowania w tym przypadku dodatkowych opłat takich, jak chociażby koszty administracyjne. Gdy je ponieśliśmy, pożyczkodawca musi nam je w całości zwrócić.
Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej może nastąpić w dowolnym momencie, o ile zostanie ono udokumentowane za porozumiem stron. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest dążeniem do sytuacji, gdzie jedna stron jest zmuszona zaakceptować sytuację zakończenia stosunku zobowiązania. By do takiej sytuacji doszło, muszą zajść ku temu pewne przesłanki. Umowa pożyczki pieniężnej może przestać obowiązywać na przykład wówczas, gdy zdecydujemy się na wcześniejsze uregulowanie zobowiązania (wówczas dochodzi do przedterminowego wypełnienia umowy, nie samego rozwiązania).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *